“UYUŞTURUCU SUÇLARI EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞTAY”I ANKARA’DA DÜZENLENDİ

22.03.2022     Ar & Ge     188

Bağımlılıkla Mücadelede Yargının ve İnfaz Sisteminin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması (BAŞARI) Projesi kapsamında “Uyuşturucu Suçları Eğitim İhtiyaç Analizi Çalıştay”ı Ankara’da düzenlendi.

Proje kapsamında 22-23 Mart 2022 tarihlerinde Green Park Otel’de, hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile hâkim ve Cumhuriyet savcı adaylarının uyuşturucu bağımlılığı ve uyuşturucu suçları konusunda eğitim ihtiyaç analizini konu alan çalıştay yapıldı. Çalıştayda uyuşturucu suçları ve uyuşturucu bağımlılığı konusunda Türkiye Adalet Akademisinin meslek öncesi ve meslek içi eğitimleri, soruşturma ve kovuşturma uygulamaları, Yargıtay uygulamaları ve mevcut mevzuat hükümleri ele alındı. Ayrıca cezalandırmaya alternatif yöntemler, kadın madde bağımlılarının durumu, uyuşturucu kullanımında zararın azaltılması gibi hususlar da değerlendirildi.

Ceza adalet sisteminde uyuşturucu suçları konusunda mevcut bütün uygulamaları görmek adına Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemeleri, Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, infaz hâkimleri, TCK 191 ve ilgili maddelerin soruşturmalarına bakan Cumhuriyet savcıları ve asliye ceza hâkimleri olmak üzere tüm taraflar proje kapsamında yapılan bu çalıştaya katılım sağladı. Çalıştay, Mayıs 2022’de yapılması planlanan üç günlük müfredat geliştirme çalışmalarına da ışık tutması açısından önemli bir çalışma oldu.

Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Abdullah MURAT ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatih GÜNGÖR’ün açılış konuşmaları, proje takım lideri İaona CORNESCU ve proje uzmanı Dorin MURESAN tarafından proejnin tanıtılmasının ardından proje kapsamında geçtiğimiz yıl yapılan saha ziyaretlerinde elde edilen bilgiler ışığında TCK 191. maddesinin uygulanmasından kaynaklanan zorluklar ele alındı. Sonrasında Türkiye Adalet Akademisi uyuşturucu suçları eğitimleri, uyuşturucu konusunda mevcut mevzuat ve karşılaşılan sorunlar, Yargıtay Başsavcılığı ve Yargıtay 10. Ceza Dairesinin uygulamaları değerlendirildi.

İkinci gün, cezalandırma ve sosyal entegrasyona alternatifler, uyuşturucu maddenin kötüye kullanımı, kadın madde bağımlılarının durumu, katılımcıların madde bağımlılığına ilişkin görüşleri ve algıları ele alındı. Ardından çalıştay öncesinde uyuşturucu suçlarına bakan hâkim ve savcılara iletilen Eğitim İhtiyaç Analizi anketinin sonuçları değerlendirildi, tarafların yorumları paylaşıldı. Eğitim ihtiyacı konusunda etkili uygulamaların hayata geçirilmesine ilişkin paydaş görüşleri alındı.