İhtiyaç Analiz Çalışmaları

25.01.2021     Ar & Ge     236

Yargı kararlarının yazımında geliştirilmesi gereken hususların tespiti ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için ilgili paydaşlarla görüşülerek, yargı kararlarında gerekçelendirme konusunda ihtiyaç analiz çalışması yapılması planlanmaktadır.