Ulusal ve Uluslararasi Mevzuat ile Yargı İçtihatlarının Taranması

25.01.2021     Ar & Ge     345

Yargı kararlarının yazımıyla gerekçeli karar hakkına ilişkin ulusal mevzuatta (1982 Anayasası, HMK, CMK ve İYUK) ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası belgelerde (AİHS ve BM Belgeleri) yer alan hükümler ile Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM ve AİHM içtihatlarının taranması için yuvarlak masa toplantıları düzenlenmesi planlanmaktadır.