Uluslararasi Çalıştay

25.01.2021     Ar & Ge     193

Gerekçeli karar yazımı hakkında mukayeseli hukuktaki standartların ve iyi uygulama örneklerinin belirlenmesine ilişkin fikir alışverişinde bulunmak üzere yabancı ülke yargı kurumları, üniversite mensupları ve AİHM temsilcilerinin katılımlarıyla uluslararası bir çalıştay gerçekleştirilecektir.

Çalıştayda elde edilecek sonuçlar, rapor hâline getirilerek, yuvarlak masa toplantılarında kullanılması ve ilgili paydaşlarla paylaşılması planlanmaktadır.