Uluslararası Sempozyum

25.01.2021     Ar & Ge     200

“Hukuki Gerekçelendirmede Uluslararası Akademik Yaklaşımlar” başlıklı,

Katılımcı sayısı 250 kişi olacak şekilde, alanında seçkin ulusal ve uluslararası akademisyenler ile yargı mensuplarının katılımlarıyla bir sempozyum düzenlenmesi planlanmaktadır.

Sempozyumda sunulacak tebliğlerin kitap hâline getirilmesi, sunumlara ilişkin video görüntülerinin bu çalışma için kurulacak web sayfasında ve Türkiye Adalet Akademisinin dijital platformlarında yayımlanarak ilgili paydaşların erişimine sunulması planlanmaktadır.