Hedef Gruplar

25.01.2021     Ar & Ge     220

Çalışma kapsamında aşağıda sıralanan gruplara yönelik faaliyetler yürütülecektir:

İlk derece yargı yerlerinde görev yapan hâkimler ve Cumhuriyet savcıları,

Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesinde görev yapan hâkimler ile savcılar,

Yargıtay ve Danıştayda görev yapan hâkimler ve savcılar,

Anayasa Mahkemesi raportörleri,

Türkiye Adalet Akademisinde görev yapan hâkimler,

Adalet Bakanlığında görev yapan başmüfettişler, müfettişler ve hâkimler,

Hâkimler ve Savcılar Kurulunda görev yapan başmüfettişler, müfettişler ve hâkimler,

Hâkim ve savcı adayları, Avukatlar ve stajyer avukatlar