Eğitimler

25.01.2021     Ar & Ge     206

İlk aşamada; mevcut meslek öncesi ve meslek içi eğitim modülleri ve materyalleri, bilim kurulunun danışmanlığında çalışma grubu tarafından gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantıları sonucu ortaya çıkan değerlendirme raporlarına uygun olarak güncellenecek ve yüz yüze eğitim modülleri geliştirilecektir.

Bu kapsamda, çalışma grubu üyeleri tarafından materyaller hazırlanacaktır. Ayrıca, çalışma kapsamında verilecek eğitim seminerlerinin etkisinin değerlendirilmesine yönelik gerekli araçlar, stratejiler ve planlar geliştirilecek, pratik kılavuz belgeler hazırlanacaktır.

İkinci aşamada; eğitici havuzu oluşturularak, toplamda 20 eğitici için yüz yüze eğitici eğitimi ve tamamlayıcı eğitici eğitimi verilecektir.

Üçüncü aşamada ise; meslek içi eğitimler düzenlenecektir.