Çalışmanın Yönetimi

25.01.2021     Ar & Ge     191

Çalışma Grubu: Çalışmanın yürütülmesine yönelik faaliyetlerin belirlenen hedefler doğrultusunda planlanması ve yürütülmesi amacıyla paydaşların katılımıyla çalışma grupları oluşturulacaktır.

Bilim Kurulu: Çalışmanın bilimsel açıdan içeriğinin oluşturulması, denetlenmesi ve yönlendirilmesi amacıyla ilgili akademisyenlerin katılımıyla Bilim Kurulu oluşturulacaktır.

Kurumsal İşbirliği: İlgili kurumlar veya paydaşlarla planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için işbirliği protokolleri imzalanacaktır.