Açılış Konferansı

25.01.2021     Ar & Ge     223

“Yargı Kararlarında Gerekçelendirme” ana temalı konferansla çalışmanın başlatılması ve kamuoyuna sunulması düşünülmektedir.

Açılışın ulusal düzeyde yargının tüm paydaşlarının katılımıyla yapılması, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Konseyi Ankara Ofisi, AB Üyesi Ülkelerin Büyükelçilikleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yabancı ülke yargı kurumları ile hukuk fakülteleri ve bazı yargı eğitim kuruluşlarının da davet edilmesi planlanmaktadır.